Телевизионна реклама

Телевизионната реклама е изпращане на промоционални съобщения или медийно съдържание до един или повече потенциални зрители на програмата. Зрителите се влияят от съобщенията, което води до действия, които са в полза на рекламодателя.

Рекламодателите желаят да предоставят съобщения на хора, които се интересуват от техните продукти или услуги. Рекламодателите плащат на медийни компании (като телевизионни оператори), за да изпращат своите промоционални съобщения. Рекламодателите координират избора на разпространители и предаването на техните промоционални съобщения с помощта на рекламни кампании.

 

Излъчващите оператори използват системи, които събират, организират и предоставят на хората съдържание, което те искат да видят. Излъчващият оператор може да закупи лицензионни права за съдържание, което изпраща чрез своите системи или да създаде нови (оригинални) програми.

 

Зрителите избират програми, които искат да видят, а някои от тях съдържат промоционални съобщения, които мотивират някои от тях да предприемат действия, които отговарят на бизнес целите на рекламодателя.

Ако искате да видите реклама на вашия бизнес по телевизията свържете се с нас. 

описание на въпросите