Oрганизиране на събития

Управление на събития 

е прилагането на управление на проекти за създаването и развитието на малки и / или мащабни лични или корпоративни събития като фестивали, конференции, церемонии, сватби, официални партита, концерти или конвенции. Включва проучване на марката, идентифициране на нейната целева аудитория, разработване на концепцията на събитието и координиране на техническите аспекти преди действителното стартиране на събитието. 

Събитийната индустрия вече включва събития от всякакъв мащаб – от олимпийските игри до бизнес срещите за закуска. Много индустрии, известни личности, благотворителни организации и групи по интереси провеждат събития, за да пуснат на пазара своя марка, да изградят бизнес отношения, да наберат пари или да отпразнуват постиженията си.

 

Процесът на планиране и координиране на събитието обикновено се нарича планиране на събитие и който може да включва бюджетиране, планиране, избор на място, придобиване на необходими разрешителни, координиране на транспорт и паркинг, организиране на лектори или артисти, организиране на декор, сигурност на събитието, кетъринг, координация с доставчици на трети страни и планове за спешни случаи. Всяко събитие е различно по своята същност, така че процесът на планиране и изпълнение на всяко събитие се различава в зависимост от вида на събитието.

Kонтактна форма
описание на въпросите